PPP w Poznaniu

PPP w Poznaniu // Kluczowe daty inwestycji // Nagrody i wyróżnienia

8 kwietnia 2013r. Miasto Poznań i PreZero Zielona Energia (wówczas SITA Zielona Energia) podpisały umowę na realizację największego w Polsce projektu realizowanego w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jest to pierwszy taki projekt w sektorze gospodarki odpadami. W formule „Zaprojektuj, Wybuduj, Sfinansuj i Zarządzaj” (ang. DBFO) powstała w Poznaniu Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK), potocznie zwana spalarnią odpadów.

W ramach kooperacji, Poznań przekazał partnerowi prywatnemu działkę pod budowę instalacji, natomiast partner prywatny z własnych środków zrealizował inwestycję i zarządza nią przez okres 25 lat. Władze miasta w umowie o PPP zobowiązały się dostarczać odpowiednią ilość odpadów, aby spalarnia mogła efektywnie funkcjonować w czasie obowiązywania porozumienia. W zamian za dostarczenie odpadów PreZero Zielona Energia zobowiązana jest do przekazania przychodów ze sprzedaży energii cieplnej i elektrycznej do budżetu miasta. 

Sposób finansowania ITPOK w Poznaniu jest nowatorski, a projekt jest jedną z pierwszych takich inwestycji zrealizowanych w Europie. Konstrukcja Umowy PPP została tak przygotowana, aby pozwolić na połączenie środków pochodzących od Partnera Prywatnego ze środkami unijnymi. Jednocześnie Partner Prywatny zagwarantował pokrycie kosztów całego finansowania inwestycji. Tym samym Miasto nie poniosło żadnych dodatkowych kosztów związanych z budową instalacji.

Środki na realizację ITPOK pochodzą z zasobów własnych udziałowców oraz długoterminowych kredytów, udzielonych przez konsorcjum trzech polskich banków: PKO BP, Pekao S.A. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. W kwietniu 2015 roku Miasto otrzymało pozytywną decyzje Komisji Europejskiej w temacie udzielenia finansowania dla projektu ITPOK w wysokości 330 mln PLN. Wówczas pozyskane środki zastąpiły część kredytów, zaciągniętych w bankach, co w efekcie obniżyło finalny koszt inwestycji dla miasta i mieszkańców.

Copyright © PreZero Zielona Energia 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Wykonanie: Adimo.pl