Kluczowe informacje

  • Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przystosowana jest do termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych, innych niż niebezpieczne.
  • Nominalna wydajność  instalacji: ok. 210 000 ton/rok
  • Projekt realizowany na zasadach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), obejmującego okres 25 lat eksploatacji od momentu oddania instalacji do użytkowania.
  • Instalacja znajduje się przy ul. Energetycznej, w rejonie Poznań-Karolin.
  • Koszt inwestycji: 725 mln PLN (ok. 180 mln EUR)
  • Projekt sfinansowany ze środków własnych pozyskanych w formie kapitału pochodzącego od udziałowców Partnera Prywatnego –  20%,  oraz z długoterminowych kredytów udzielonych przez 3 polskie banki: Pekao SA (Grupa PZU), PKO BP i Bank Gospodarstwa Krajowego – łącznie 80%.
  • Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 352 mln PLN w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – środki te częściowo zastąpiły środki pozyskane przez Partnera Prywatnego.
  • Instalacja rozpoczęła działalność w 2016 roku i pozwala na istotną redukcję ilości odpadów komunalnych, trafiających na składowiska zgodnie z dyrektywami UE i polskim prawem.
  • Powstająca w trakcie spalania odpadów energia cieplna jest odbierana przez firmę VEOLIA Energia Poznań, która zarządza siecią ciepłowniczą, natomiast energia elektryczna trafia do krajowego systemu elektroenergetycznego. Przychody ze sprzedaży obu rodzajów energii są przekazywane Miastu.
  • Do budowy instalacji wybrano konsorcjum Hitachi Zosen Inova, światowego lidera w dziedzinie technologii dla zakładów termicznego przekształcania oraz Hochtief Polska i Hochtief Solutions, jedną z największych na świecie firm budowlanych.

Copyright © PreZero Zielona Energia 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Wykonanie: Adimo.pl