Ilości i rodzaje odpadów przyjętych do ITPOK

Przeciętny Polak wytwarza rocznie blisko 300 kg odpadów. Wraz z postępem cywilizacyjnym wzrasta poziom konsumpcji a tym samym wciąż rośnie ilość wytwarzanych przez ludzi odpadów. Poznańska ITPOK powstała jako ostatni ale istotny element systemu gospodarki odpadami. To tu trafiają odpady nienadające się do recyklingu, które ze względu na swoje wartości energetyczne nadają się do spalenia. Są to tzw. odpady resztkowe oraz odpady pozostałe po procesie doczyszczania odpadów surowcowych (po selektywnej zbiórce).

Dzięki metodzie termicznego przekształcania taki odpad staje się zasobem służącym do produkcji energii elektrycznej i cieplnej i w tej postaci „wraca” do mieszkańców.

Zarówno ilości jaki rodzaj odpadów trafiających do Instalacji są szczegółowo rejestrowane a zebrane informacje na ten temat są podawane do publicznej wiadomości.

 
Copyright © PreZero Zielona Energia 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Wykonanie: Adimo.pl