Kim jesteśmy

Spółka PreZero Zielona Energia (wcześniej SUEZ Zielona Energia oraz SITA Zielona Energia) została utworzona w 2011 przez Grupę SUEZ (50% udziałów) i fundusz Marguerite Waste Polska (50% udziałów). Celem powstania spółki była realizacja projektu obejmującego zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i eksploatację Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu.

8 kwietnia 2013 r. Miasto Poznań i SITA Zielona Energia podpisały umowę o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, w ramach której powstał ITPOK. Jest to pierwszy tego typu projekt w sektorze gospodarki odpadami w Polsce, który został zrealizowany w formule PPP.

W czerwcu 2021, spółka PreZero, będąca częścią Grupy Schwarz nabyła część Grupy SUEZ w Polsce zajmującą się zbieraniem i segregacją odpadów oraz odzyskiem surowców i energii z odpadów. W dniu 16 września 2021 r. zamknięta została także transakcja zakupu przez PreZero Warszawa od funduszu Marguerite pozostałych 50% udziałów w poznańskiej instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Od tej chwili Grupa PreZero w Polsce posiada 100% udziałów w spółce PreZero Zielona Energia, odpowiedzialnej za eksploatację ITPOK w Poznaniu.

PreZero

PreZero jest częścią Grupy Schwarz, jednego z wiodących detalistów spożywczych w Niemczech i Europie. PreZero to międzynarodowy dostawca usług środowiskowych zatrudniający około 13 000 pracowników w ponad 280 lokalizacjach w Europie i Ameryce Północnej. Firma obejmuje pełen łańcuch wartości – od odbioru i sortowania odpadów po przetwarzanie i recykling. PreZero postrzega siebie jako siłę napędową innowacji w branży, której celem jest stworzenie świata, w którym dzięki domkniętym pętlom nie marnuje się więcej zasobów. Zero odpadów, 100 procent materiału wielokrotnego użytku.

Grupa PreZero obecna w Polsce od 2018 roku stale rozwija swoją działalność i po przejęciu spółek zajmujących się gospodarką odpadami i recyklingiem od SUEZ w czerwcu 2021 roku zatrudnia około 4000 osób w 48 lokalizacjach i zarządza 12 zakładami gospodarki odpadami, w tym zakładem Waste-to-Energy (ITPOK) w Poznaniu.

Copyright © PreZero Zielona Energia 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Wykonanie: Adimo.pl