Oceń nas

Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych stanowi istotny element systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowanego w Poznaniu i GOAP. Została zaprojektowana i zrealizowana przy wykorzystaniu najnowszej i najnowocześniejszej dostępnej obecnie na rynku technologii (BAT – Best Available Technology). Dzięki metodzie termicznego przekształcania odpady zmieszane, stają się zasobem służącym do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W tej postaci „wracają” do mieszkańców. ITPOK jest więc obiektem ważnym i bezpiecznym zarówno dla ludzi mieszkających wokół, jak i dla całego środowiska naturalnego.

Bardzo ważne jest powszechne zrozumienie na czym polega działalność ITPOK i jaka jest rola tej instalacji w kompleksowym systemie gospodarki odpadami. Zależy nam Państwa opinii i zachęcamy do oceny.

Ważne: przesłane przez Państwa oceny będą przez nas analizowane. W celach statystycznych zostało wprowadzone ograniczenie możliwości udzielania odpowiedzi: z danego IP można wysłać swoją opinię jeden raz na 30 dni.

 
Copyright © PreZero Zielona Energia 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Wykonanie: Adimo.pl