Zwiedzanie ITPOK

Informacje ogólne

Dziękujemy za zainteresowanie Instalacją Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu, dzięki któremu odpad staje się zasobem służącym do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

ITPOK jest nowoczesnym i bezpiecznym dla ludzi i środowiska zakładem. Obiekt został zrealizowany zgodnie z unijnym standardem BAT (Najlepsze Dostępne Techniki), oznaczającym wykorzystanie najbardziej efektywnych i zaawansowanych  technologii.

Kierując się zasadą transparentności oraz biorąc pod uwagę edukacyjny walor działania ITPOK, utworzyliśmy na jego terenie ścieżkę edukacyjną. Osoby zainteresowane na własne oczy mogą zobaczyć, jak funkcjonuje instalacja oraz dowiedzieć się, jaka jest jej rola w systemie gospodarowania odpadami.

Zwiedzanie ITPOK

Program wycieczki składa się z prezentacji działania ITPOK i jego roli w gospodarce odpadami oraz przejścia ścieżką przez najważniejsze miejsca w instalacji (hala wyładowcza, bunkier na odpady, sterownia, hala kotłów, maszynownia).  Tematyka wycieczki jest dostosowana do grupy odbiorców.

Zapraszamy do zwiedzenia instalacji zarówno mieszkańców, jak i profesjonalistów. Do wizyty w ITPOK zachęcamy szczególnie młodzież i dzieci w wieku szkolnym (od 7 roku życia).

Przyjmujemy zarówno grupy zorganizowane, jak i zgłoszenia indywidualne, jednak zwiedzanie indywidualne odbywa się tylko w określone dni roku. Osoby niepełnoletnie muszą być w towarzystwie opiekuna.

Zainteresowanych zwiedzaniem zachęcamy do przesłania zgłoszenia poprzez formularz poniżej.

Warsztaty dla Dzieci

Dla Dzieci w wieku przedszkolnym (5-7 lat) przygotowaliśmy Warsztaty edukacyjne. Organizowane zajęcia to połączenie zabawy i nauki, a ich celem jest kształtowanie proekologicznych nawyków w codziennym życiu, wyrobienie właściwego stosunku do ochrony środowiska oraz zapoznanie się z podstawami termicznego przekształcania odpadów. Warsztaty skierowane są do 5-7 latków i składają się z następujących części:

  • Teoretycznej – zapoznanie z pojęciem odpadów, nauka segregacji poprzez gry i zabawy, nauka podstaw procesu termicznego przekształcania odpadów.
  • Wizytowej – przejście do pomieszczenia sterowni, obserwacja pracy chwytaka w bunkrze i ruchu śmieciarek w hali dostaw, śledzenie procesu na monitorach.
  • Artystycznej – wykonywanie prac plastycznych, w kontekście nowo-poznanej tematyki termicznego przekształcania i segregacji odpadów.

Chętne grupy przedszkolne zapraszamy już dziś do zgłoszenia się na warsztaty za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie ITPOK Poznań w systemie gospodarki odpadami na terenie Miasta Poznania oraz Gmin dostarczających odpady do ITPOK, jak również rozprzestrzenianie się w Europie koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę o nazwie COVID-19) oraz potwierdzenie pierwszych przypadków zarażenia koronawirusem na terenie Polski, zmuszeni jesteśmy przedsięwziąć niezbędne środki w celu zapewnienia prawidłowego działania ITPOK i zabezpieczenia ITPOK przed potencjalnym rozprzestrzenieniem przedmiotowego wirusa.

W związku z powyższym wszystkie wizyty zorganizowanych grup zwiedzających zostają wstrzymane do odwołania. Po ustaniu zagrożenia i wznowieniu możliwości zwiedzania ITPOK, poinformujemy w oddzielnym komunikacie o ponownej możliwości zwiedzenia ITPOK.

Formularz zgłoszeniowy


    „Administratorem danych osobowych jest PreZero Zielona Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 5, e-mail: rodo@prezero.com (zwana dalej Spółką). W spółce został powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji (po 25 maja 2018 r. zwanego Inspektorem Ochrony Danych), adres korespondencyjny: ul. Sienna 72a lok. 214, 00-833 Warszawa, email: iod.pl@prezero.com. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. w prawnie uzasadnionym interesie Spółki, rozumianym jako bieżący kontakt. Dane osobowe dla celów takiego kontaktu będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji, a w celach archiwizacyjnych – przez okres 7 lat. Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Warsztatów.”

    Copyright © PreZero Zielona Energia 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
    Wykonanie: Adimo.pl