Zwiedzanie ITPOK

Informacje ogólne

Dziękujemy za zainteresowanie Instalacją Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu, dzięki któremu odpad staje się zasobem służącym do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

ITPOK jest nowoczesnym i bezpiecznym dla ludzi i środowiska zakładem. Obiekt został zrealizowany zgodnie z unijnym standardem BAT (Najlepsze Dostępne Techniki), oznaczającym wykorzystanie najbardziej efektywnych i zaawansowanych  technologii.

Kierując się zasadą transparentności oraz biorąc pod uwagę edukacyjny walor działania ITPOK, utworzyliśmy na jego terenie ścieżkę edukacyjną. Osoby zainteresowane na własne oczy mogą zobaczyć, jak funkcjonuje instalacja oraz dowiedzieć się, jaka jest jej rola w systemie gospodarowania odpadami.

Zwiedzanie ITPOK

Program wycieczki składa się z prezentacji działania ITPOK i jego roli w gospodarce odpadami oraz przejścia ścieżką przez najważniejsze miejsca w instalacji (hala wyładowcza, bunkier na odpady, sterownia, hala kotłów, maszynownia).  Tematyka wycieczki jest dostosowana do grupy odbiorców.

Zapraszamy do zwiedzenia instalacji zarówno mieszkańców, jak i profesjonalistów. Do wizyty w ITPOK zachęcamy szczególnie młodzież i dzieci w wieku szkolnym (od 7 roku życia).

Przyjmujemy zarówno grupy zorganizowane, jak i zgłoszenia indywidualne, jednak zwiedzanie indywidualne odbywa się tylko w określone dni roku. Osoby niepełnoletnie muszą być w towarzystwie opiekuna.

Formularz zapisów    Copyright © PreZero Zielona Energia 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
    Wykonanie: Adimo.pl