NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

Miasto Poznań wraz z 9 innymi gminami powołało Związek Międzygminny pn. „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Celem tego Związku jest wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, wynikających z zadań nałożonych na gminy w 2011 roku ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Swoim działaniem Związek obejmuje 738 tys. mieszkańców, którzy w 2010 roku wytworzyli 273 tys. ton odpadów. 27 sierpnia 2012 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO). Według tego planu poznańska ITPOK będzie jedyną tego typu instalacją dedykowaną dla II Regionu i wpisaną do WPGO. Długofalowa polityka gospodarki odpadami zakłada, że ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców będzie systematycznie rosła, a w 2023 roku osiągnie w Regionie II ok. 330 tys. ton.

Odzyskaj-korzystaj