NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS
  • Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przystosowana jest do przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych, innych niż niebezpieczne.
  • Wydajność  instalacji: ok. 210 000 ton/rok
  • Projekt realizowany na zasadach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), obejmującego okres 25 lat eksploatacji od momentu oddania instalacji do użytkowania.
  • Instalacja znajduje się przy ul. Energetycznej, w rejonie Poznań-Karolin.
  • Koszt inwestycji: 725 mln PLN (ok. 180 mln EUR)
  • Projekt sfinansowany ze środków własnych SUEZ Zielona Energia, pozyskanych w formie kapitału pochodzącego od udziałowców –  20%,  oraz z długoterminowych kredytów udzielonych przez 3 polskie banki: Pekao SA (Grupa PZU), PKO BP i Bank Gospodarstwa Krajowego – łącznie 80%.
  • Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 352 mln PLN w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  • Instalacja rozpoczęła działalność w 2016 roku i pozwala na redukcję ilości odpadów komunalnych, trafiających na składowiska zgodnie z dyrektywami UE i polskim prawem.
  • Powstająca w trakcie spalania odpadów energia cieplna będzie jest odbierana przez firmę VEOLIA Energia Poznań, która zarządza siecią ciepłowniczą, natomiast energia elektryczna trafia do sieci energetycznej. Przychody ze sprzedaży energii zostaną przekazane Miastu.
  • Do budowy instalacji SUEZ Zielona Energia wybrała konsorcjum Hitachi Zosen Inova, światowego lidera w dziedzinie technologii dla zakładów termicznego przekształcania oraz Hochtief Polska i Hochtief Solutions, jedną z największych na świecie firm budowlanych.

 

Więcej o ITPOK Poznań możesz dowiedzieć się z prezentacji.

Odzyskaj-korzystaj