Jakie odpady przetwarza Instalacja?

Od początku działalności, w ITPOK przetwarzana jest frakcja resztkowa zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01). Odpady te pochodzą z dawnego Regionu II opisanego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego (WPGO), w którego skład wchodzi Miasto Poznań wraz z 9-cioma Gminami Powiatu Poznańskiego. Do ITPOK trafiają zatem odpady od Poznaniaków oraz Mieszkańców ościennych Gmin.

  • Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) w tym przede wszystkim zużyte czy uszkodzone meble
  • Odpady, które po przejściu przez sortownię nie zostały zakwalifikowane jako surowiec wtórny, tzw. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (kod 19 12 12)
  • Odpady stanowiące paliwo alternatywne (kod 19 12 10)
Copyright © PreZero Zielona Energia 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Wykonanie: Adimo.pl