Czy Instalacja jest bezpieczna dla środowiska i ludzi?

Tak, Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu jest Instalacją bezpieczną dla środowiska.

ITPOK został zaprojektowany i wybudowany zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT – Best Available Techniques). Oznacza to, że został  wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne pozwalające na spełnienie surowych norm środowiskowych polskiego i unijnego prawa. Sprawia to, że Instalacja spełnia wszystkie wymogi ujęte w Pozwoleniu Zintegrowanym wydanym dla tej inwestycji.

Copyright © PreZero Zielona Energia 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Wykonanie: Adimo.pl