Czy Instalacja emituje odory i inne uciążliwości zapachowe?

Uciążliwość odorowa ITPOK jest zredukowana do minimum m.in. poprzez zastosowanie podciśnienia w hali wyładunku oraz miejscu magazynowania odpadów (bunkier). Powietrze z tych przestrzeni jest zasysane do wewnątrz systemu i wykorzystywane w procesie spalania, przez co nie wydostaje się ono na zewnątrz Instalacji. Dodatkowo ITPOK został wyposażony w system dezodorujący powietrze, który jest wykorzystywany w przypadku postoju Instalacji.

Copyright © PreZero Zielona Energia 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Wykonanie: Adimo.pl