Co się dzieje z pozostałościami po  procesie spalania – żużlami i pyłami?

zagospodarowywane i poddawane procesom odzysku. Są to żużle, powstające w wyniku spalania oraz pyły z oczyszczania spalin.
W Instalacji waloryzacji z żużli odzyskuje się metale żelazne i nieżelazne, a pozostała frakcja może być z powodzeniem użyta jako domieszka do kruszywa budowlanego wykorzystywanego jako składnik podbudowy dróg.

Z kolei pyły (po odpowiedniej obróbce) mogą być użyte jako wypełnienie pustych wyrobisk w kopalniach soli co eliminuje skutki szkód górniczych.

Copyright © PreZero Zielona Energia 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Wykonanie: Adimo.pl