NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

Sposób finansowania ITPOK w Poznaniu jest nowatorski, przez co projekt jest jedną z pierwszych takich inwestycji w Europie. Konstrukcja Umowy PPP została tak przygotowana, aby pozwolić na połączenie środków pochodzących od Partnera Prywatnego ze środkami unijnymi. Jednocześnie Partner Prywatny gwarantuje pokrycie kosztów całego finansowania inwestycji.

Środki na realizację ITPOK pochodzą z zasobów własnych udziałowców SUEZ Zielona Energia, oraz długoterminowych kredytów, udzielonych przez konsorcjum trzech polskich banków: PKO BP, Pekao S.A. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Podmioty te zobowiązały się wobec Miasta do sfinansowania przedsięwzięcia zgodnie z wymogami przetargu.

Tym samym Miasto nie będzie ponosiło żadnych dodatkowych kosztów związanych z budową instalacji. Miasto w kwietniu 2015 roku otrzymało pozytywną decyzje Komisji Europejskiej w temacie udzielenia finansowania dla projektu ITPOK w wysokości 330 mln PLN. Wówczas pozyskane środki zastąpiły część kredytów, zaciągniętych w bankach, co w efekcie obniżyło finalny koszt inwestycji dla miasta i mieszkańców.

Odzyskaj-korzystaj