NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

Biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie ITPOK Poznań w systemie gospodarki odpadami na terenie Miasta Poznania oraz Gmin dostarczających odpady do ITPOK, jak również rozprzestrzenianie się w Europie koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę o nazwie COVID-19) oraz potwierdzenie pierwszych przypadków zarażenia koronawirusem na terenie Polski, zmuszeni jesteśmy przedsięwziąć niezbędne środki w celu zapewnienia prawidłowego działania ITPOK i zabezpieczenia ITPOK przed potencjalnym rozprzestrzenieniem przedmiotowego wirusa.

W związku z powyższym wszystkie wizyty zorganizowanych grup zwiedzających zostają wstrzymane do odwołania. Po ustaniu zagrożenia i wznowieniu możliwości zwiedzania ITPOK, poinformujemy w oddzielnym komunikacie o ponownej możliwości zwiedzenia ITPOK.

Jeśli chcą Państwo zostać powiadomieni o przywróceniu możliwości zapisów na warsztaty dla dzieci, prosimy o uzupełnienie poniższego formularza.


    „Administratorem danych osobowych jest PreZero Zielona Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 5, e-mail: zielonaenergia@prezero.com (zwana dalej Spółką). W spółce został powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji (po 25 maja 2018 r. zwanego Inspektorem Ochrony Danych), adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod.zielonaenergia.pl@prezero.com. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. w prawnie uzasadnionym interesie Spółki, rozumianym jako bieżący kontakt. Dane osobowe dla celów takiego kontaktu będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji, a w celach archiwizacyjnych – przez okres 7 lat. Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Warsztatów.”

    Odzyskaj-korzystaj