NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

Złota nagroda dla projektu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu

Poznański projekt został uznany przez European PPP Expertise Centre (EPEC) za modelowy pod względem przyjętej formuły finansowania, która łączy zasady project finance (finansowanie dłużne bez regresu) z wykorzystaniem dotacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Spójności. Jednocześnie partner prywatny – SITA Zielona Energia – zabezpiecza 100 procent finansowania inwestycji. Przyznanie i wykorzystanie dotacji skutkować będzie oszczędnościami dla sektora publicznego, a w efekcie dla mieszkańców.

Kolejnym, docenionym jako niecodzienny, elementem jest finansowanie inwestycji wyłącznie w walucie lokalnej oraz udzielenie kredytów przez konsorcjum trzech polskich banków. Projekt będzie finansowany z zasobów własnych udziałowców tj. SITA Polska i Funduszu Marguerite, oraz z długoterminowych kredytów udzielonych przez PKO BP, Pekao S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dostrzeżono również, że pomimo braku wcześniejszego doświadczenia Partnera Publicznego w realizacji inwestycji na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego, jego zaangażowanie i skrupulatność włożone w procedurę przygotowawczą zaowocowały kontraktem mogącym dziś służyć jako wzór dla innych samorządów.

Zespół ekspertów oceniających zgłoszone projekty, uznał formułę finansowania projektu poznańskiego za nowatorską nie tylko na rynku polskim, ale również na rynku Europy Wschodniej. Jednocześnie wskazano ten projekt jako przykład, który przeciera szlaki i na którym warto się wzorować.

Poznańska inwestycja to największy w Polsce projekt realizowany w formule PPP. Jednocześnie to pierwsza inwestycja Funduszu Marguerite w instalację do termicznego przekształcania odpadów, ale druga już inwestycja tego Funduszu na polskim rynku.

Odzyskaj-korzystaj