NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

W dniu 6 sierpnia 2018 roku spółki SUEZ Zielona Energia i Veolia Energia Poznań podpisały wieloletnią umowę (obowiązującą na kolejne 24 lata) na sprzedaż ciepła z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK).

Podpisana umowa reguluje sprawy związane ze sprzedażą i zapewnieniem mocy cieplnej oraz dostawą „zielonego ciepła” w Poznaniu. Przełoży się to na realne korzyści dla miasta i jego mieszkańców. Warunki umowy gwarantują stałe i bezpieczne dostawy ciepła, zapewniając komfort na najwyższym poziomie, co potwierdza zarówno zaangażowanie Veolii Energii Poznań jak i SUEZ Zielona Energia na rzecz społeczności lokalnej.

Przez półtora roku eksploatacji spalarni testowaliśmy zasady współpracy tej instalacji z poznańskim systemem ciepłowniczym. Dzięki doświadczeniom z tego okresu mogliśmy przystąpić do wynegocjowania kolejnej umowy na sprzedaż ciepła. Ważnym dla miasta aspektem tej współpracy jest środowisko naturalne, gdyż dostęp do mocy gwarantowanej przez ITPOK jest efektem bezpiecznego wykorzystania energii z przetwarzania odpadów przy jednoczesnej kontrolowanej emisji oczyszczonego powietrza – podkreśla Zastępca Prezydenta Miasta Poznania , Tomasz Lewandowski.

To doskonały przykład wykorzystania odpadów komunalnych do produkcji energii, co wpisuje się w ramy przyjętej w Grupie Veolia koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym Jak mówi Paweł Orlof, prezes Zarządu Veolii Energii Poznań: Nasza współpraca z ITPOK daje nam możliwość dywersyfikacji mixu paliwowego, co umożliwi zmniejszenie ilości spalanego węgla, a tym samym ograniczenie emisji do powietrza szkodliwych substancji-ozon wprowadza zasadę gospodarki o obiegu zamkniętym. Takie podejście jest zgodne z podstawową zasadą działania Veolii : odnawianie zasobów świata. Realizując tę misję, wspólnie z Miastem Poznań i SUEZ Zielona Energia, zwiększamy efektywność energetyczną, oraz ograniczamy niską emisję.

„Poznańska spalarnia odpadów komunalnych, jako jeden z pierwszych w Polsce nowoczesnych obiektów jest projektem wyjątkowym i nowatorskim.” – stwierdza prezes Zarządu SUEZ Polska, Stephane Heddesheimer – Wystarczy zwrócić uwagę na osiągnięcia i możliwości tej instalacji. Produkcja energii cieplnej w ITPOK odpowiada rocznemu zużyciu ciepła jednego z największych poznańskich osiedli Piątkowo. Istotnym jest dla nas również fakt, że produkcja energii elektrycznej w pełni wystarcza rocznemu zapotrzebowaniu blisko 40 tysięcy mieszkańców Poznania. A wszystko to możliwe jest dzięki odpowiednio zaprojektowanej i wykonanej Instalacji, pozwalającej na uzyskanie najwyższych poziomów efektywności energetycznej i to zarówno dla produkcji energii elektrycznej jak i cieplnej w kogeneracji. To pierwsza spalarnia w Polsce, która powstała w ramach modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego obejmującego zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i zarządzanie przez 25 lat okresu eksploatacji. – dodaje Stephane Heddesheimer.

Veolia Energia Poznań jest producentem ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządza siecią ciepłowniczą. Zaopatruje w ciepło ok. 60 % mieszkańców miasta, a także zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej oraz centra handlowe i usługowe. Kontynuuje 115-letnią tradycję energetyki w Poznaniu oraz 50-letnią historię miejskiej sieci ciepłowniczej, oferując swoim klientom innowacyjne i dopasowane do potrzeb usługi energetyczne. Poza Poznaniem zarządza także systemami ciepłowniczymi w 34 miejscowościach w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim. Realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju Grupy Veolia w Polsce, tworzy i wdraża innowacyjne rozwiązania efektywne energetycznie, optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych.
Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 75 miastach, w 41 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne. www.veolia.pl

SUEZ Zielona Energia została utworzona przez SUEZ Polska (50% udziałów) i Marguerite Waste Polska (50% udziałów). 8 kwietnia 2013 r. Miasto Poznań i SUEZ Zielona Energia (wówczas SITA Zielona Energia) podpisały umowę o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, w ramach której powstał ITPOK. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce, w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi realizowany w formule PPP. SUEZ Polska www.suez.pl jest spółką Grupy SUEZ www.suez.com , która zarządza w Europie 47 zakładami termicznego przekształcania odpadów przetwarzając rocznie 7,3 mln ton odpadów komunalnych. SUEZ jest liderem w innowacyjnym i zrównoważonym zarządzaniu zasobami. Dostarczając rozwiązania z zakresu gospodarowania wodą i odpadami SUEZ realizuje ideę rewolucji w dziedzinie zasobów. SUEZ poddaje rocznie odzyskowi 17 milionów ton odpadów, generuje 3,9 miliona ton surowców pochodzących z recyklingu i wytwarza 7 TWH odnawialnej energii. Ponadto, nasze przedsięwzięcia zabezpieczają zasoby wodne, a także dotyczą usług z zakresie odbioru i oczyszczania ścieków, które świadczymy na rzecz 58 milionów mieszkańców. W 2017 r. Grupa SUEZ wygenerowała obroty na poziomie 15,9 miliarda EURO i zatrudniała blisko 100 000 pracowników na pięciu kontynentach SUEZ (wcześniej pod nazwą SITA).Od 1992 roku firma jest w Polsce obecna jako lider na rynku gospodarki odpadami i utrzymania czystości. Na rynku polskim SUEZ wyróżnia nowatorskie wdrożenie produktów cyfrowych, takich jak pierwszy e-commerce w gospodarce odpadami sklepSUEZ. www.sklepsuez.pl

Odzyskaj-korzystaj