NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

Biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu („ITPOK”) w systemie gospodarki odpadami na terenie Miasta Poznania oraz Gmin dostarczających odpady do ITPOK, jak również rozprzestrzenianie się w Europie koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę o nazwie COVID-19) oraz potwierdzenie pierwszych przypadków zarażenia koronawirusem na terenie Polski, zmuszeni jesteśmy przedsięwziąć niezbędne środki w celu zapewnienia prawidłowego działania ITPOK i zabezpieczenia ITPOK przed potencjalnym rozprzestrzenieniem przedmiotowego wirusa.

W związku z powyższym wszystkie wizyty zorganizowanych grup zwiedzających zostają wstrzymane do odwołania. Po ustaniu zagrożenia i wznowieniu możliwości zwiedzania ITPOK, poinformujemy w oddzielnym komunikacie o ponownej możliwości zwiedzenia ITPOK.

Odzyskaj-korzystaj