NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

Poznań, 12 grudnia 2018

 

Stanowisko SUEZ Zielona Energia w sprawie prowadzonych kontroli Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Poznaniu.

 

W odpowiedzi na informacje publikowane przez media, że Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) może przyczyniać się do kwestii smogu w Poznaniu i obecnie prowadzona  jest kontrola Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, SUEZ Zielona Energia (dalej „SUEZ”) informuje media i opinię publiczną, że obiekt, który rozpoczął działalność w 2016 roku, jest jednym z najnowocześniejszych tego typu w Europie i na świecie.

Konstrukcja i działanie instalacji są zgodne z BREF (dokument referencyjny dla „Najlepszych Dostępnych Technik”) zatwierdzony przez Komisję Europejską w Dyrektywie w Sprawie Emisji Przemysłowych 2010/75/UE z listopada 2010 r. a jej funkcjonowanie zgodnie z polskim prawem reguluje zezwolenie („pozwolenie zintegrowane”) wydane na podstawie tejże dyrektywy przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Dzięki systemowi oczyszczania gazów spalinowych emisje pyłów, które w największym stopniu przyczyniają się do fenomenu smogu, są zredukowane do ścisłego minimum i wynoszą w skali roku odpowiednio :

PM10                  10,6 Mg/rok

(mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej niż 10 μm)

PM2.5                 5,3 Mg/rok

(aerozole atmosferyczne (pył zawieszony) o średnicy nie większej niż 2,5 μm)

 

Wielkości te dotyczą rocznych emisji pyłów z ITPOK gdzie zainstalowana moc cieplna wynosi 34MWt. Dla porównania, standardem dla tradycyjnych źródeł ciepła opalanych węglem np. takiego który jest głównym źródłem ciepła dla Poznania emisja pyłów jest określona na poziomie 1.530,00 Mg/rok (100 krotnie więcej jak emisja z ITPOK) przy zainstalowanej mocy cieplnej 1080MWt (zaledwie 30 krotnie więcej jak w ITPOK).

Prowadzone w latach 2016 i 2017 kontrole każdorazowo potwierdzały prawidłową eksploatację Instalacji przez SUEZ, a wykonywane podczas tych inspekcji czynności kontrolne nigdy nie doprowadziły do stwierdzenia i wskazania prowadzącemu Instalację jakichkolwiek uchybień w zakresie przestrzegania surowych norm środowiskowych.

 

Kontakt prasowy:

Szymon CEGIELSKI

Dyrektor Kontraktu

Tel: 0048 797 400 261

szymon.cegielski@suez.com 

 

O SUEZ:

SUEZ jest firmą, która od ponad 160 lat towarzyszy wielkim przemianom społecznym poprzez oferowanie swych usług w służbie postępu ludzkości. Aby podołać wzrastającym oczekiwaniom ograniczania zjawisk niedoboru, Grupa SUEZ jest głęboko zaangażowana w rewolucję w dziedzinie zasobów, która stanowi priorytetowy punkt zwrotny. Jako światowy lider w zrównoważonym zarządzaniu zasobami w 70 krajach na 5 kontynentach, firma skutecznie mierzy się z wyzwaniami rozwijających się miast i rosnącej populacji. Mając w swojej ofercie cyfrowe, innowacyjne rozwiązania, SUEZ poddaje rocznie odzyskowi 17 milionów ton odpadów, generuje 3,9 miliona ton surowców pochodzących z recyklingu i wytwarza 7 TWh odnawialnej energii. Wynikiem tego są ubiegłoroczne obroty Grupy SUEZ wygenerowane na poziomie 15,9 miliarda EURO. W Polsce historia firmy sięga roku 1992. Od tego czasu SUEZ inwestuje w swą kompleksową działalność z zakresu odbioru, recyklingu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych, jak również oczyszczania i uzdatniania wody. Lata doświadczenia SUEZ Polska są nie tylko wyrazem spełnienia oczekiwań klientów, ale i budowania głębokiej relacji o środowiskowym wymiarze.

www.suez.com

Odzyskaj-korzystaj