NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

W poznańskiej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych rozpoczęła się produkcja energii elektrycznej. To kolejny etap trwającego od kwietnia gorącego rozruchu spalarni. Odpadów nie brakuje, systemy instalacji są sprawne i wkrótce rozpocznie się wytwarzanie ciepła.

W połowie czerwca, instalacja przekształciła odpady w pierwsze MWh energii elektrycznej, przekazywane do krajowej sieci. Docelowo, w trybie kogeneracji, obiekt wytwarzać może rocznie około 130 tys. MWh prądu oraz 300 tys. GJ ciepła, co odpowiada zapotrzebowaniu kilkudziesięciotysięcznego osiedla. – Dzięki tego typu instalacjom, Poznań dołącza do wielu europejskich miast i regionów wykorzystujących odpady jako surowiec energetyczny. Około 40% energii wytworzonej w spalarniach na obszarze UE, jest kwalifikowana jako pochodząca z  odnawialnych źródeł – mówi Szymon Cegielski z SITA Zielona Energia.

Od kwietnia odpady z Poznania i okolicznych gmin, zamiast na wysypisko trafiają do instalacji przy ul. Gdyńskiej. Obecnie obiekt znajduje się w fazie gorącego rozruchu. To okres próbny, podczas którego odpady są spalane,  a poszczególne elementy instalacji testowane i monitorowane. – Nie sprawdziły się scenariusze mówiące, o tym, że moc przerobowa ITPOK jest przeszacowana. Odpadów do instalacji trafia o około 15% więcej niż zakładano – mówi Katarzyna Kruszka-Pytlik z Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Poznania.

ITPOK znacząco ogranicza składowanie odpadów, które zostaną wykorzystane jako surowiec energetyczny. Zarówno władze Poznania oraz przedstawiciele wykonawcy instalacji (SITA Zielona Energia należąca do międzynarodowego koncernu SUEZ) są zdeterminowani, aby pod koniec roku instalacja uzyskała pozwolenie na użytkowanie i została oficjalnie otwarta.  Wiąże się to m.in. z zakończeniem przebudowy układu drogowego w rejonie ulic Bałtyckiej i Gdyńskiej.  Ze względu na błędy w dokumentacji projektowej oraz kolizję z infrastrukturą podziemną, termin zakończenia prac został przesunięty z września na  listopad br. – W interesie ekologicznym i ekonomicznym miasta oraz mieszkańców jest to, aby odpady zmieszane nie trafiały na wysypisko, a przyjeżdżały do nowoczesnej instalacji, gdzie powstanie z nich prąd i ciepło – mówi Arkadiusz Stasica, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania.  – Śmieciarki dojeżdżają  dzisiaj do ITPOK bez problemu i stanowią zaledwie 1% dotychczasowego ruchu w tej części miasta. Trwające prace drogowe nie wpływają w negatywny sposób na funkcjonowanie spalarni. Nowy układ drogowy ma służyć nie tyle instalacji, co przede wszystkim mieszkańcom – wyjaśnia Zastępca Prezydenta.

Odzyskaj-korzystaj