NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

W marcu br. w poznańskiej spalarni odpadów rozpoczął się etap rozruchów przygotowujących instalację do pełnego działania. W tym czasie sztab specjalistów będzie m.in. kalibrował urządzenia i wykonywał  testy ich działania.

Dostawa pierwszych odpadów została zaplanowana na koniec marca, a już w kwietniu odbędzie się ich pierwsze spalanie. Po ustabilizowaniu procesu termicznego przetwarzania odpadów nastąpi etap rozruchu instalacji dedykowanych do produkcji i eksportu energii cieplnej i elektrycznej. Zgodnie z planem już w maju pierwsze MWh energii elektrycznej i GJ energii cieplnej zasilą odpowiednie krajowe i lokalne systemy ich dystrybucji.

Rozruchy instalacji potrwają około 6 miesięcy począwszy aż do jesieni 2016 roku. W tym czasie spalarnia przetworzy około 100 tys. odpadów zebranych od mieszkańców Poznania i okolicznych gmin.

Jeszcze w marcu rozpoczną się także szkolenia dla firm dowożących odpady. W szkoleniach wezmą udział kierowcy, operatorzy, dyspozytorzy i specjaliści ds. BHP z 10 firm odbierających odpady od mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Uczestnicy szkoleń poznają m.in. zasady poruszania się po terenie obiektu, zasady bezpieczeństwa i procedury dotyczące ewidencji i rozładunku odpadów.

Specjalistyczne szkolenia są również realizowane dla przyszłych operatorów i kadry inżynierskiej ITPOK, którzy zostali zatrudnieni na długo przed planowanym oddaniem instalacji do eksploatacji.

Odzyskaj-korzystaj