NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

Od początku października br., w ITPOK trwa roczny przegląd. Jest to czas, w którym wygaszone zostały obie linie termicznego przetwarzania odpadów co ma na celu wykonanie prac, które są niemożliwe do przeprowadzenia podczas pracy Instalacji. Prace wykonywane w tym czasie zapewnią Instalacji sprawną i bezpieczną pracę przez minimum kolejny rok. W trakcie przeglądu podejmowane są działania związane między innymi z czyszczeniem kotłów, przeglądem rusztów czy też serwisem wentylatorów oraz przeglądem turbiny i generatora. Dodatkowo przeprowadzone zostaną obligatoryjne testy urządzeń transportu bliskiego oraz przegląd elektryczny łącznie z kontrolą zabezpieczeń transformatora i sieci przesyłającej energię elektryczną do krajowej systemu elektroenergetycznego. Roczny przegląd nie ma wpływu na dostawy odpadów do ITPOK bowiem odpady są przyjmowane nieprzerwanie – przechowywane czasowo w bunkrze oraz dodatkowo magazynowane w postaci bel, które zostaną wykorzystane bezpośrednio po uruchomieniu linii spalania.

W związku z wygaszeniem obu linii, dane znajdujące się w monitoringu emisji wskazują zerowe poziomy emisji – brak termicznego przekształcania powoduje brak powstawania emisji do środowiska, które są objęte obowiązkowym monitoringiem. Monitoring emisji zostanie automatycznie włączony w momencie uruchomienia którejkolwiek z linii spalania.

Odzyskaj-korzystaj