NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

SITA Zielona Energia otrzymała Nagrodę – Europejski Projekt Roku – „European Waste Deal of the Year 2013” za innowacyjną strukturę finansowania ITPOK dla Poznania. 

European Waste Deal of the Year 2013

 

20 lutego br. w Londynie SITA Zielona Energia została nagrodzona przez Project Finance Magazine tytułem European Waste Deal of the Year 2013. Zespół niezależnych ekspertów przyznał nagrodę za finansowanie projektu Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ITPOK) dla Poznania. Inwestycja, realizowana w formule PPP, obejmuje zaprojektowanie, budowę i sfinansowanie oraz 25 lat obsługi instalacji, w której rocznie będzie przetwarzanych do 210 tys. ton odpadów komunalnych.

Nagrodzono wykorzystaną tu nowatorską, nieregresywną formułę finansowania, która dodatkowo dopuszcza możliwość wykorzystania środków unijnych. Jest to jedna z pierwszych takich inwestycji w Europie. Środki na realizację ITPOK pochodzą z zasobów własnych udziałowców SITA Zielona Energia (SITA Polska oraz Fundusz Marguerite), oraz długoterminowych kredytów, udzielonych przez konsorcjum trzech polskich banków (PKO BP, Pekao S.A. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego).

European Waste Deal of the Year 2013

 fot. © projectfinance2014 – galeria zdjęć

Partner Prywatny – SITA Zielona Energia –  gwarantuje pokrycie kosztów realizacji całego projektu. Tym samym Miasto nie będzie ponosiło żadnych dodatkowych kosztów związanych z budową instalacji. Jednakże jest możliwe, że Miasto Poznań zdobędzie dofinansowanie unijne na realizację projektu. Umowa PPP została przygotowana tak, aby możliwe było połączenie środków pochodzących od Partnera Prywatnego ze środkami unijnymi. Wówczas pozyskane środki zastąpią część kredytów, zaciągniętych w bankach, co w efekcie obniży finalny koszt inwestycji dla Miasta i jego mieszkańców.

Specjalistyczne czasopismo Project Finance Magazine od 15 lat prowadzi ranking The Project Finance Awards, który wyłania na światowych rynkach inwestycje oceniane jako innowacyjne, dostarczające nowatorskie rozwiązania finansowe i dobre praktyki realizacji projektów infrastrukturalnych w sektorach:  Ropa i Gaz, Energia, Energia odnawialna, Transport  realizowanych m.in. w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Ta nagroda jest szczególnie ważna dla SITA Polska i Funduszu Marguerite oraz wszystkich zespołów doradców, którzy intensywnie pracowali nad projektem w ciągu ostatnich kilku lat.

Odzyskaj-korzystaj