NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

12 lutego 2015 roku na placu budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) gościł Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak oraz Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Jakub Jędrzejewski.

Była to pierwsza wizyta przedstawicieli nowych władz Miasta Poznania na budowie ITPOK. Wizyta ta była zatem okazją do przedstawienia przez SITA Zielona Energia Sp. z o.o. (Partnera Prywatnego) stanu zaawansowania prowadzonych prac budowlano – montażowych. Po wizytacji w terenie odbyła się krótka prezentacja dotycząca najbliższych robót budowlanych oraz rozmowa z przedstawicielami Partnera Prywatnego odpowiedzialnego za inwestycję ITPOK. Przedstawiono i omówiono aktualnie prowadzone prace związane m.in. z montażem urządzeń technologicznych, montażem kotła, montażem lejów zasypowych w pomieszczeniu bunkra oraz robotami budowlanymi np. w budynku turbinowni. To główne prace, które są aktualnie prowadzone na terenie przyszłej instalacji do termicznego przekształcania odpadów wraz z odzyskiem zawartej w nich energii. Warto podkreślić, że pod koniec stycznia br. rozpoczęła się dostawa na plac budowy poszczególnych elementów kotła, która potrwa kilka tygodni. Prace wykonywane są zgodnie z założonym harmonogramem, a utrzymaniu odpowiedniego tempa prac sprzyja panująca aura.

Odzyskaj-korzystaj