NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

W połowie sierpnia br. na budynku Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu zostały zamontowane ogromne logotypy obu Partnerów tej inwestycji: Miasta Poznania i firmy SUEZ Zielona Energia (SITA Zielona Energia). Współistnienie obu logotypów to symbol Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP), które wyróżnia poznańską spalarnię spośród realizowanych w kraju        inwestycji tego typu.

Cztery potężne logotypy o szerokości 8 metrów każdy, zostały umieszczone na dwóch ścianach bunkra na odpady (2 od strony południowej i 2 od strony zachodniej). Prace związane z ich zamontowaniem były prowadzone przez kilku alpinistów, którzy montowali je na wysokości ok. 35 m. Dzięki temu logotypy są doskonale widoczne w bliższej jak i dalszej okolicy.

Połączenie w jednym miejscu logotypów obu Partnerów przypomina o wyjątkowości poznańskiego projektu. Poznańska spalarnia była pierwszą i jak do tej pory jest jedyną ze wszystkich tego typu instalacji w kraju, która jest realizowana za zasadach PPP. Warto podkreślić, że jest to PPP w najszerszej i najbardziej efektywnej formule „zaprojektuj, wybuduj, sfinansuj, zarządzaj” (tzw. DBFO – design, build, finance, operate). Miasto Poznań dzięki podjęciu długoterminowej współpracy z firmą SUEZ, która jest doświadczonym partnerem samorządów na całym świecie w realizacji inwestycji pożytku publicznego, osiąga wiele korzyści. Partner Prywatny zrealizował ogromną i złożoną inwestycję zgodnie z harmonogramem w zaledwie 2,5 roku. Przez 25 lat od momentu oddania jej do użytku będzie nią profesjonalnie zarządzał, tak jak zarządza ponad 50 tego typu instalacjami w Europie. Firma SUEZ zapewniła także – zgodnie z wymaganiami przetargowymi Miasta – całkowite finansowanie dla projektu spalarni. Jednak dzięki odważnym decyzjom Miasta Poznania kapitał prywatny został w znacznej części zastąpiony dotacją unijną w wysokości 330 mln zł. Połączenie prywatnych finansów i pieniędzy unijnych to również pionierskie rozwiązanie (tzw. finansowanie hybrydowe). Nagrody za innowacyjną strukturę finansowania od instytucji europejskich potwierdzają, że był to nowatorski pomysł nie tylko w Polsce, ale nawet w skali europejskiej.

Obecnie poznańska instalacja przekształca termicznie odpady w ramach tzw. rozruchu technologicznego. Trwają m.in. nastawianie urządzeń i próby odbiorowe. Ich dotychczasowy przebieg wskazuje, iż ten tak ważny element całego systemu gospodarki odpadami będzie oddany do eksploatacji w terminie.

W ostatnim czasie do polskich miast, które zdecydowały się na budowę nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie instalacji dołączyła Warszawa, która od wielu lat eksploatuje niewielką instalację wymagającą rozbudowy i modernizacji. Wydajność projektowanej instalacji w stolicy wyniesie 300 000 ton odpadów rocznie, co uczyni ją największą instalacją w Polsce.

Odzyskaj-korzystaj