NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

Za nami pierwszy pełny kalendarzowy rok eksploatacji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Był to dla nas owocny okres, pełen nowych doświadczeń i wydarzeń. W ciągu tego czasu sprostaliśmy wielu wyzwaniom i poszerzyliśmy naszą wiedzę związaną z eksploatacją Instalacji. W ubiegłym roku termicznemu przekształceniu poddaliśmy 210 000 ton odpadów i wytworzyliśmy z nich 100 847 MWh energii elektrycznej oraz 267 275 GJ energii cieplnej. Szczegółowe dane podsumowujące eksploatację ITPOK w 2017 roku zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Odzyskaj-korzystaj