NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

Za nami kolejny rok eksploatacji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. W tym czasie podjęliśmy wiele wyzwań, mających na celu optymalizację pracy ITPOK. 2018 rok był dla nas czasem bezpiecznej  pracy, podczas której zawsze na pierwszym miejscu stawialiśmy szeroko rozumiane bezpieczeństwo zarówno naszych Pracowników jak i Gości. W ubiegłym roku termicznemu przekształceniu poddaliśmy bez mała 210 000 ton odpadów, z których wyprodukowaliśmy 300 370 GJ energii cieplnej oraz 112 546 MWh energii elektrycznej. Oba wyniki produkcyjne odnotowały tendencję  wzrostową względem ubiegłego roku. Szczegółowe dane podsumowujące eksploatację ITPOK w 2018 roku zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Odzyskaj-korzystaj