NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

Rozpoczęcie prac budowlanych Instalacji Termicznego 

Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

22.05.2014

17 kwietnia 2014 r., rozpoczęto prace budowlane związane z realizacją Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) dla Poznania. To kolejny etap realizacji  Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP) zawartego w kwietniu 2013 r. pomiędzy Miastem Poznań i SITA Zielona  Energia.

Symboliczne wbicie “pierwszej łopaty” na placu budowy, będzie miało miejsce 22 maja 2014 roku. To zamknięcie pierwszego etapu realizacji inwestycji tj. uzyskiwania niezbędnych pozwoleń. ITPOK zostanie oddana do użytku w drugiej połowie 2016 r. i będzie eksploatowana przez następne 25 lat przez SITA Zielona Energia.

Dzisiaj, wspólnie z Partnerem Prywatnym, osiągnęliśmy etap, który zamyka procedury administracyjne związane z przygotowaniem inwestycji. Zakończenie tego etapu i uzyskanie pozwolenia na budowę w ciągu roku od podpisania Umowy, dla tak trudnej inwestycji jaką jest niewątpliwie spalarnia, jest sukcesem SITA Zielona Energia i Miasta Poznań. Cieszę się, iż założenia, które były podstawą podjęcia decyzji o realizacji inwestycji w partnerstwie publiczno- prywatnym na tym pierwszym etapie współpracy, potwierdziły się. Oczekuję również, że partnerstwo nasze (Miasta Poznań i SITA Zielona Energia) zda egzamin na kolejnym etapie jakim jest budowa instalacji i pozwoli na jej uruchomienie zgodnie z terminem tj. w listopadzie 2016 r. – powiedział prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny.

W ciągu minionego roku, wspólnie z Miastem Poznań, pracowaliśmy nad aktualizacją decyzji środowiskowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, które ostatecznie zostało wydane w dniu 20 stycznia b.r. W ostatnich miesiącach uzyskaliśmy wszelkie niezbędne decyzje, uzgodnienia i pozwolenia umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych. Dziś przechodzimy do kolejnego etapu realizacji Umowy PPP czyli przystępujemy do  budowy – powiedział Jean-Michel Kaleta, Członek Zarządu SITA Zielona Energia. W celu realizacji budowy instalacji, wybraliśmy doświadczonych Partnerów: w zakresie technologii  firmę Hitachi Zosen Inova i robót budowlanych firmę Hochtief. Dzięki połączeniu naszego doświadczenia oraz doświadczenia naszych Partnerów,  instalacja zacznie służyć mieszkańcom Poznania i okolicznych gmin już pod koniec 2016 r. – dodaje.

Zgodnie z umową PPP, SITA Zielona Energia zrealizuje nowoczesną instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności 210 000 ton odpadów roczne, która powstanie w sąsiedztwie elektrociepłowni Karolin w północno-wschodniej części miasta. Koszt budowy instalacji szacowany jest na ponad 725 milionów złotych i będzie sfinansowany przez udziałowców SITA Zielona Energia (tj. SITA Polska – należąca do grupy SUEZ Environnement – i Marguerite Waste Polska – należącą do Marguerite Fund) oraz kredyty z konsorcjum trzech banków – Pekao SA, PKO BP i Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto Miasto Poznań planuje wykorzystanie  dofinansowania z unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości ok. 300 mln. zł. Projekt pozwoli Miastu spełnić wymagania dotyczące ograniczenia ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska, wynikające z polskiego i europejskiego prawa.

Odzyskaj-korzystaj