NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

Historia SUEZ

Od ponad 160 lat SUEZ oferuje swoje usługi w służbie postępu ludzkości – towarzyszy wielkim przemianom społecznym. Począwszy od budowy Kanału Sueskiego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań, mających na celu wprowadzenie zasad higieny i zdrowia publicznego, poprzez zapewnienie wysokiego standardu życia za sprawą urządzeń wodno-ściekowych, rozwiązania i technologie realizowane przez SUEZ od lat cieszą się niesłabnąca popularnością z tego względu, że potrafią one sprostać wyzwaniom związanym z rozwojem miast i wzrostem populacji.

 

Obecność SUEZ w Świecie

SUEZ działa w 70 krajach na 5 kontynentach i oferuje rozwiązania będące gwarancją efektywnego i zrównoważonego zarządzania zasobami powierzonymi zarówno przez władze lokalne, przemysł, konsumentów jak i rolnictwo.

 

Kluczowe dane

SUEZ jest światowym liderem w zrównoważonym zarządzaniu zasobami. Przykładowe informacje poniżej pozwalają określić skalę działalności:

 • ponad 450 000 Klientów przemysłowych i komercyjnych
 • w 70 krajach
 • przychód o wartości 15,3 mld € (w 2016 r.)
 • 130 stacji uzdatniania wody
 • 5,3 mld m3 uzdatnionej wody pitnej
 • 300 oczyszczalni ścieków
 • 4,3 mld m3 ścieków oczyszczanych w sposób biologiczny
 • 34 mln mieszkańców obsługiwanych w zakresie odbioru odpadów
 • 914 sortowni i zakładów odzyskiwania odpadów
 • 16,3 mln ton odpadów poddanych odzyskowi w świecie
 • 8,5 mln ton odpadów poddanych odzyskowi energetycznemu
 • 254 GWh wyprodukowanej energii elektrycznej i cieplnej.
Odzyskaj-korzystaj