NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

09.10.2014

Już kilka miesięcy trwa budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, która rozpoczęła się w kwietniu br. To jedna z największych inwestycji realizowanych obecnie w regionie. Po uruchomieniu ITPOK ma spalać aż 210 000 ton odpadów rocznie! Jaki jest stan zaawansowania prac?

Fundamenty bunkra na odpady i hali kotła
Bunkier to betonowa, całkowicie szczelna fosa o głębokości 8 m, do której trafią odpady. W hali kotła staną najważniejsze elementy instalacji – kocioł, ruszt i elementy pomocnicze.

Ogólny widok na budowę ITPOK
W ciągu 43 miesięcy powstanie kompleks obiektów, których łączna powierzchnia zabudowy wyniesie ok. 12 000 m², powierzchnia użytkowa ok. 20 000 m², a kubatura ponad 220 000 m³!

Mobilne pompy do betonu
Aby zabetonować płytę fundamentową pod instalację oczyszczania spalin wykorzystano mobilne pompy do betonu o maksymalnym zasięgu ramienia ok. 30 m.

Słupy i wypełnienia ścian turbinowni
W turbinowni znajdzie się turbina wraz z generatorem. To jeden z ważniejszych elementów systemu, umożliwiającego odzysk energii cieplnej i elektrycznej.

 – Postęp realizacji prac odbywa się zgodnie z harmonogramem. W ciągu kilku miesięcy został przygotowany teren pod budowę, wykonano wykopy i wylano fundamenty oraz wykonano zbrojenie płyt i ścian fundamentowych najważniejszych obiektów –informuje Szymon Cegielski, dyrektor kontraktu z firmy SITA Zielona Energia – Aktualnie nad powierzchnię ziemi wychodzą ściany głównego budynku termicznego przekształcania odpadów komunalnych czyli hali kotła. We wrześniu ekipy budowlane rozpoczęły także uzbrajanie ścian bunkra na odpady.

Bunkier na odpady będzie jednym z głównych elementów ciągu technologicznego nowoczesnej spalarni. To zagłębiona w ziemi, betonowa fosa, która ma  pojemność wystarczającą na zgromadzenie zapasu odpadów na 8 dni nieprzerwanej pracy instalacji. Znajdująca się nad bunkrem hala będzie zabezpieczona przed  wydostawaniem się nieprzyjemnych zapachów, gdyż panujące tam podciśnienie wyeliminuje to ryzyko.

Ściany bunkra dosłownie „rosną w oczach” m.in. dzięki zastosowaniu do ich budowy metody szalunku ślizgowego. Polega ona na tym, że przez ponad dwa tygodnie bez przerwy (przez 24 godz. na dobę), w specjalny szalunek, w którego wnętrzu znajduje się zbrojenie, wlewany jest beton. Dzięki temu, że szalunek ten „ślizga się” ku górze wraz z postępującym wiązaniem betonu w jego wnętrzu, w ciągu 10 dni ściany osiągnęły  wysokość 20 m. Najwyższa (oddzielająca hale kotła od hali bunkra) osiągnie ponad 42 metry wysokości. ‑ Szalunek ślizgowy jest jedną z najbezpieczniejszych technologii budowlanych, ponieważ powstałe w ten sposób ściany charakteryzują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, a przez to wieloletnią trwałością – tłumaczy Szymon Cegielski.„Wylewanie” bunkra oraz ściany oddzielającej przestrzeń nad bunkrem od kotła, będzie prowadzone w dwóch dwutygodniowych etapach i potrwa do końca listopada.

ITPOK znacząco wpłynie na gospodarkę odpadami w Poznaniu i 9 okolicznych gminach. Ilość  odpadów trafiających na składowiska powinna zmniejszyć się aż o 80 procent. Jednocześnie spalarnia będzie wytwarzała energię cieplną, wykorzystywaną w miejskiej sieci ciepłowniczej oraz energię elektryczną trafiającą do krajowej sieci elektroenergetycznej. Łączna moc wyprodukowanej w ten sposób energii odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu mieszkańców kilkudziesięciotysięcznego poznańskiego osiedla.

Odzyskaj-korzystaj