NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

Miasto Poznań i SITA uzyskały ostateczne pozwolenie na budowę dla Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Powołany został także zespół monitorujący inwestycje związane z budową Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) oraz układu drogowego.

Pozwolenie na budowę

6 lutego 2014, Miasto Poznań i SITA Zielona Energia osiągnęły kolejny etap realizacji umowy Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP) na sfinansowanie, zaprojektowanie, budowę i eksploatację Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) podpisanej w kwietniu 2013 roku.

Zgodnie z umową PPP, SITA Zielona Energia zrealizuje nowoczesną instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności 210 000 ton odpadów rocznie, która powstanie w sąsiedztwie elektrociepłowni Karolin, w północno-wschodniej części miasta. Koszt budowy instalacji szacowany jest na ponad 725 milionów złotych i będzie sfinansowany przez kapitał SITA Zielona Energia oraz kredyty z konsorcjum trzech banków – Pekao SA, PKO BP i Banku Gospodarstwa Krajowego, a także środki z unijnego Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości ok. 300 mln zł.

„Prawomocne pozwolenie na budowę jest zwieńczeniem intensywnych prac prowadzonych pod nadzorem Miasta przez SITA Zielona Energia i jej partnerów – Hitachi Zosen Inova i Hochtief – którzy w tej inwestycji dostarczają technologię i roboty budowlane. Prace te miały na celu przygotowanie projektu budowlanego ściśle według zapisów umowy PPP oraz w poszanowaniu wymagań zawartych w decyzji środowiskowej. Wszystkie te etapy były realizowane w oparciu o ściśle określony harmonogram stanowiący załącznik do Umowy PPP” – mówi Stephane Heddesheimer, Członek Zarządu SITA Zielona Energia.

Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę nastąpiło na dwa miesiące przed terminem przewidzianym w harmonogramie. Pozwoli to rozpocząć prace budowlane wcześniej niż planowano, co z kolei korzystnie wpłynie na absorpcje środków unijnych przeznaczonych dla projektu System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania, w ramach którego realizowany jest ITPOK.

Bożena Przewoźna – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaznacza, że „ITPOK zostanie oddana do użytku w drugiej połowie 2016 r. i będzie eksploatowana przez następne 25 lat przez SITA Zielona Energia. Projekt pozwoli Miastu spełnić wymagania dotyczące ograniczenia ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska, wynikające z polskiego i europejskiego prawa.”

Odzyskaj-korzystaj