NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

Z wielką radością mamy zaszczyt poinformować, że SUEZ Zielona Energia otrzymała nagrodę Polskiej Izby Ekologii w Konkursie „EKOLAURY” w kategorii ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami za Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. We wtorek 24 października, w katowickim kinoteatrze Rialto, odbyła się uroczystość, podczas której nagrodę odebrał Szymon Cegielski – Dyrektor Kontraktu. Wśród zgromadzonych znaleźli się przedstawiciele biznesu, świata nauki i polityki. W trakcie uroczystości przyznano 19 Ekolaurów oraz 7 wyróżnień.

Konkurs „EKOLAURY” ma zasięg ogólnopolski i promuje najefektywniejsze oraz eko-innowacyjne działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Nagrodzone zostały przedsiębiorstwa działające w branży komunalnej sektora odpadowego, wodociągowego, zielonych technologii i ochrony powietrza.
Uzasadnieniem przyznania nagrody przez Polską Izbę Ekologii było uznanie inwestycji ITPOK za jedno z najważniejszych działań ekologicznych podejmowanych w związku z realizacją nowoczesnego sytemu gospodarowania odpadami w aglomeracji poznańskiej. ITPOK został uznany za nowoczesne, ekologiczne, bezpieczne rozwiązanie problemu odpadów komunalnych oraz ich efektywne wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Inwestycja ta wpisuje się w ideę zrównoważonego gospodarowania odpadami – jest ostatnim etapem postępowania z odpadami (po zapobieganiu powstawania odpadów i ich selektywnej zbiórce), w którym dzięki recyklingowi energetycznemu odpad staje się zasobem służącym do produkcji energii. EKOLAUR jest kolejną nagrodą, którą przyznano dla ITPOK Poznań. Więcej o naszych nagrodach można przeczytać tutaj.

 

Odzyskaj-korzystaj