Author Archives for suez

Wstrzymanie wizyt w ITPOK

marca 9, 2020 9:56 Published by Leave your thoughts

Biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu („ITPOK”) w systemie gospodarki odpadami... więcej